PM Svanidhi Yojana 2024: પીએમ સ્વાનિધિ યોજના, સરકાર નાના વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે ₹50000 સુધીની લોન આપી રહી છે

પીએમ સ્વાનિધિ યોજના, PM Svanidhi Yojana 2024

PM Svanidhi Yojana 2024: PM સ્વાનિધિ યોજના 2024 સામાન્ય વેપારીઓ અને મહત્વાકાંક્ષી ઉદ્યમીઓ માટે લાગુ કરવામાં આવી રહી છે, જે તેમને તેમના વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે લોન આપે છે. નાના અને નિમ્ન કક્ષાના વેપારીઓ અથવા નાના વ્યવસાયોમાં રોકાયેલા લોકો આ યોજના માટે અરજી કરવા પાત્ર છે. PM Svanidhi Yojana લાભ અને પાત્રતા આ યોજના હેઠળ, … Read more