ગ્રેચ્યુટી કેલ્ક્યુલેટર (પગાર ગણતરી કેલ્ક્યુલેટર) | Online Gratuity Calculator

ગ્રેચ્યુટી કેલ્ક્યુલેટર, પગાર ગણતરી કેલ્ક્યુલેટર, ગ્રેજ્યુટી એટલે શું, સરકારી કર્મચારીઓ માટે પગારની ગણતરી, ગ્રેજ્યુઇટી અધિનિયમ 1972, ગ્રેજ્યુઇટી ગણતરી | Online Gratuity Calculator, Formula of Gratuity Calculation, Gratuity Calculation Gujarati

Gratuity Calculator

5 years

Gratuity Amount:

0 Rupees

ગ્રેજ્યુટી એટલે શું? | What is Gratuity in Gujarati

ગ્રેચ્યુઈટી એ કર્મચારીને તેમની નોકરીમાં લાંબા સમય સુધી ફાળો આપવા બદલ એમ્પ્લોયર દ્વારા ચૂકવવામાં આવતી રકમ છે. ગ્રેચ્યુઈટી કાયદા દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે અને તે ચોક્કસ માપદંડ પર આધારિત હોય છે, જેમ કે કર્મચારીની સેવાનો સમયગાળો અને છેલ્લા પગાર.

ગ્રેચ્યુઇટી એ એવું સરવાળો છે જેનું તમે તમારી સંસ્થા માટે કામ કરનાર તરીકે પ્રશંસાર્થી હોય છો અને તમે તેની ચુકવણી રૂપે પ્રાપ્ત કરો છો. ગ્રેચ્યુઇટીની ચૂકવણી પેમેન્ટ ઓફ ગ્રેચ્યુઇટી એક્ટ 1972 (Gratuity Act 1972) દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.

સામાન્ય રીતે, ગ્રેચ્યુઇટીની ચૂકવણી પાંચ વર્ષથી વધુ સમયગાળા પછી ચૂકવવામાં આવે છે.

સંદર્ભમાં, ગ્રેચ્યુઇટી આ પ્રકારે કામ કરે છે: નોકરીદાતાના ખાતામાંથી તેની સીધી ચૂકવણી કરી શકાય છે અથવા નોકરીદાતા કોઈપણ સેવા પ્રદાતા સાથે સામાન્ય ગ્રેચ્યુઇટી વીમા યોજના પસંદ કરી શકે છે.

ગ્રેચ્યુઈટી કેલ્ક્યુલેટર શું છે? | Online Gratuity Calculator

ગ્રેચ્યુઈટી કેલ્ક્યુલેટર (Online Gratuity Calculator) એ એક ઓનલાઈન ટૂલ છે જે તમને ગ્રેચ્યુટીની રકમની ગણતરી (પગાર ગણતરી) કરવામાં મદદ કરે છે. ગ્રેચ્યુટી એ કર્મચારીને તેમની નોકરીમાં લાંબા સમય સુધી ફાળો આપવા બદલ એમ્પ્લોયર દ્વારા ચૂકવવામાં આવતી રકમ છે. ગ્રેચ્યુઈટી કાયદા દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે અને તે ચોક્કસ માપદંડ પર આધારિત હોય છે, જેમ કે કર્મચારીની સેવાનો સમયગાળો અને છેલ્લા પગાર.

ગ્રેચ્યુઈટી ગણતરીની સૂત્ર શું છે? | Formula of Gratuity Calculation

જ્યાં:

 • છેલ્લા પગાર: કર્મચારીનો છેલ્લો મૂળભૂત પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થો (DA)
 • સેવાનો સમયગાળો: કર્મચારીએ કંપનીમાં કામ કરેલા વર્ષો અને મહિનાઓની સંખ્યા
 • 15: ગ્રેચ્યુટી માટે નિયત ગુણાકાર
 • 26: ગણતરી માટેનો વિભાજક

ઉદાહરણ:

સરકારી કર્મચારીઓ માટે પગારની ગણતરી: ધારો કે કર્મચારીનો છેલ્લો પગાર ₹10,000 પ્રતિ મહિના છે અને તેણે 10 વર્ષ સુધી કામ કર્યું છે. ગ્રેચ્યુટીની રકમ નીચે મુજબ ગણવામાં આવશે:

ગ્રેચ્યુટી રકમ = (₹10,000 * 10 * 15) / 26 = ₹57,692.31

ગ્રેચ્યુઈટી કેલ્ક્યુલેટરના ફાયદા | Benefits of Gratuity

આ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે નીચેની માહિતી દાખલ કરવાની જરૂર પડશે:

 • તમારો વાર્ષિક પગાર: આ તમારા ગ્રેચ્યુઈટીના આધારે નક્કી કરશે.
 • તમારી સેવાના વર્ષો: આ તમારી કંપની સાથે કેટલા વર્ષોથી કામ કરી રહ્યાં છો તે નક્કી કરશે.
 • તમારા ગ્રેચ્યુઈટી યોજનાનો પ્રકાર: કેટલીક કંપનીઓ ડિફાઇન્ડ બેનિફિટ ગ્રેચ્યુઈટી યોજનાઓ ઓફર કરે છે, જ્યારે અન્ય ડિફાઇન્ડ કોન્ટ્રિબ્યુશન ગ્રેચ્યુઈટી યોજનાઓ ઓફર કરે છે. તમારી યોજનાનો પ્રકાર તમારા ગ્રેચ્યુઈટીની ગણતરી કરવાની રીતને અસર કરશે.

એકવાર તમે આ માહિતી દાખલ કરી લો, પછી તમે “ગણતરી કરો” બટન પર ક્લિક કરી શકો છો. કેલ્ક્યુલેટર તમારા અંદાજિત ગ્રેચ્યુઈટીને પ્રદર્શિત કરશે.

કૃપા કરીને નોંધો કે આ ફક્ત અંદાજ છે. તમારું વાસ્તવિક ગ્રેચ્યુઈટી તમારી કંપનીની ગ્રેચ્યુઈટી યોજનાના નિયમો અને શરતોને આધારે બદલાઈ શકે છે.

તમારા ગ્રેચ્યુઈટી વિશે વધુ માહિતી માટે, તમારે તમારા માનવ સંસાધનો વિભાગ સાથે વાત કરવી જોઈએ.

Online Gratuity Calculator, ગ્રેચ્યુઈટી કેલ્ક્યુલેટર

ગ્રેચ્યુટી માટે કરવેરા નિયમો શું છે?

ગ્રેચ્યુટી એ કર્મચારીને તેમની નોકરીમાંથી છૂટા કરાયા પછી ચૂકવવામાં આવતી એકमुश्त રકમ છે. ગ્રેચ્યુટી પર લાગુ પડતા કરવેરા નિયમો નીચે મુજબ છે:

1. મુક્તિ:

 • ₹ 20 લાખ સુધીની ગ્રેચ્યુટી પર કોઈ કર લાગતો નથી.
 • ₹ 20 લાખથી વધુની ગ્રેચ્યુટી પર લાગુ પડતો કર નીચે મુજબ છે:
  • ₹ 20 લાખથી ₹ 50 લાખ સુધી – 20%
  • ₹ 50 લાખથી વધુ – 30%

2. મુક્તિ મેળવવા માટે શરતો:

 • કર્મચારીએ ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ સુધી કંપનીમાં કામ કર્યું હોવું જોઈએ.
 • ગ્રેચ્યુટી ચૂકવણી કર્મચારીની નોકરીમાંથી છૂટા થવાના 6 મહિનાની અંદર કરવામાં આવી હોવી જોઈએ.

3. TDS:

 • ₹ 20 લાખથી વધુની ગ્રેચ્યુટી ચૂકવતી વખતે, ચૂકવનાર (કંપની) ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ (TDS) કાપી રાખવા માટે જવાબદાર છે.

4. ટેક્સ રિટર્ન:

 • કર્મચારીએ તેમના ટેક્સ રિટર્નમાં ગ્રેચ્યુટીની આવક જાહેર કરવી જોઈએ.

5. અન્ય મુદ્દા:

 • ગ્રેચ્યુટી પર લાગુ પડતા કરવેરા નિયમો સમયાંતરે બદલાઈ શકે છે.
 • ગ્રેચ્યુટી પર કરવેરા અંગે કોઈપણ શંકા હોય તો, ટેક્સ સલાહકારની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.

ઉદાહરણ:

જો કોઈ કર્મચારીને ₹ 30 લાખની ગ્રેચ્યુટી ચૂકવવામાં આવે છે, તો તેમને ચૂકવવાનો કર નીચે મુજબ ગણી શકાય છે:

 • ₹ 20 લાખ સુધી – મુક્ત
 • ₹ 20 લાખથી ₹ 30 લાખ સુધી – ₹ 2 લાખ (10% x ₹ 20 લાખ)

કુલ કર = ₹ 2 લાખ

નોંધ: આ માહિતી ફક્ત સામાન્ય માર્ગદર્શન માટે છે. કોઈપણ ચોક્કસ કેસમાં ટેક્સ સલાહકારની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.

ઉંમર કેલ્ક્યુલેટર

ગ્રેચ્યુટી રકમ રોકાણ વિકલ્પો | Gratuity Amount Investment Options

ગ્રેચ્યુટી એ રકમ છે જે કર્મચારીને તેમની નોકરીમાંથી છૂટા કરાયા પછી ચૂકવવામાં આવે છે. ગ્રેચ્યુટી રકમનો ઉપયોગ વિવિધ રોકાણ વિકલ્પોમાં કરી શકાય છે, જેમ કે:

1. ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD):

 • FD એ એક સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પ છે જે નિશ્ચિત વળતર આપે છે.
 • FD માં રોકાણ કરેલી રકમ પર મળતું વ્યાજ ટેક્સેબલ છે.

2. રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD):

 • RD એ એક બચત યોજના છે જેમાં દર મહિને નિશ્ચિત રકમ જમા કરવામાં આવે છે.
 • RD માં રોકાણ કરેલી રકમ પર મળતું વ્યાજ ટેક્સેબલ છે.

3. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ:

 • મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ એક રોકાણ વિકલ્પ છે જેમાં ડેટ, ઇક્વિટી અથવા બંનેમાં રોકાણ કરી શકાય છે.
 • મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ પર મળતું વળતર બજારના પ્રદર્શન પર આધાર રાખે છે.
 • મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ પર મળતા વળતર પર ટેક્સ લાગુ પડે છે.

4. નેશનલ પેન્શન સ્કીમ (NPS):

 • NPS એ એક નિવૃત્તિ યોજના છે જેમાં રોકાણ કરીને નિવૃત્તિ માટે બચત કરી શકાય છે.
 • NPS માં રોકાણ કરેલી રકમ પર મળતું વળતર ટેક્સ મુક્ત છે.

5. પોતાનું વ્યવસાય શરૂ કરવું:

 • ગ્રેચ્યુટી રકમનો ઉપયોગ પોતાનું વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે પણ કરી શકાય છે.

ઓનલાઇન જીએસટી કેલ્ક્યુલેટર

FAQs of Online Gratuity Calculator

 1. ઓનલાઈન ગ્રેચ્યુઈટી કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

  ઓનલાઈન ગ્રેચ્યુઈટી કેલ્ક્યુલેટર એ એક સાધન છે જેનો ઉપયોગ પગાર અને સેવાના વર્ષો જેવા પરિબળોના આધારે ગ્રેચ્યુઈટી ચૂકવણીનો અંદાજ કાઢવા માટે થાય છે.

 2. ગ્રેચ્યુઇટીને 15 વડે ગુણાકાર કેમ કરવામાં આવે છે?

  ગ્રેચ્યુટીની ગણતરીમાં, 15 નંબરને ગ્રેચ્યુઇટીની રકમ દ્વારા સીધો ગુણાકાર કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ તેના બદલે છેલ્લા દોરેલા પગારથી ગુણાકાર કરવામાં આવે છે અને પછી 26 વડે ભાગવામાં આવે છે. અહીં બ્રેકડાઉન છે:

  તે અડધા મહિનાનો પગાર દર્શાવે છે. પરંપરાગત રીતે, એક મહિનામાં 30 દિવસ હોય છે, અને રવિવાર સામાન્ય રીતે બિન-કાર્યકારી હોય છે. તેથી, 30 દિવસ – 4 રવિવાર = 26 કામકાજના દિવસો.
  15 વડે ગુણાકાર કરીને, અમે આવશ્યકપણે 15 કામકાજના દિવસોના વેતનના મૂલ્યની સમકક્ષ ગણતરી કરીએ છીએ, જે ગ્રેચ્યુટીની ગણતરી માટે આધાર તરીકે કામ કરે છે.