કેલ્ક્યુલેટરનો ગુજરાતીમાં અર્થ (Meaning of Calculator in Gujarati)

Meaning of Calculator in Gujarati : ગણતરીઓ આપણા રોજિંદા જીવનનો એક અનિવાર્ય ભાગ છે. આપણે ખરીદી કરીએ, રસોઈ બનાવીએ, અથવા નાણાંની વ્યવસ્થા કરીએ, ગણતરીઓ આપણને દરેક ડગલે ડગલે મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલીકવાર, જટીલ ગણતરીઓ કરવી અઘરી બની શકે છે, ત્યારે કેલ્ક્યુલેટર આપણો સાથી બને છે.

કેલ્ક્યુલેટરનો ગુજરાતીમાં અર્થ (Meaning of Calculator in Gujarati)

કેલ્ક્યુલેટર શબ્દનો ગુજરાતીમાં સીધો અનુવાદ નથી. પરંતુ, તેના અર્થને નીચેના શબ્દો દ્વારા સમજાવી શકાય છે:

ગણતીયંત્ર (Ganityantra): આ શબ્દનો અર્થ “ગણતરી કરવાનું યંત્ર” થાય છે, જે કેલ્ક્યુલેટરના મૂળ કાર્યને સચોટ રીતે વર્ણવે છે.

ગણક (Ganak): આ શબ્દનો અર્થ “ગણના કરનાર” થાય છે. જોકે, આ શબ્દનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે વ્યક્તિ માટે થાય છે, તે કેલ્ક્યુલેટરના સંદર્ભમાં પણ વપરાય છે.

કેલ્ક્યુલેટર ની શોધ કોણે કરી હતી

 કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ (Uses of Calculator)

કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં થાય છે, જેમ કે:

  • વિદ્યાર્થીઓ: ગણત, વિજ્ઞાન, અને આંકડા જેવા વિષયો અભ્યાસ કરતી વખતે જટીલ સમીકરણો હલ કરવા માટે.
  • વેપારીઓ: ખરીદી અને વેચાણ દરમિયાન ધંધાકીય ગણતરીઓ કરવા માટે.
  • ઇજનેરો અને વૈજ્ઞાનિકો: જટીલ જથ્થાત્મક વિશ્લેષણ અને ગણતરીઓ કરવા માટે.
  • ઘરગથ્થુ હિસાબ: રસોઈ માટે માપ, ઘર ખર્ચનું આયોજન, અને અન્ય રોજિંદા ગણતરીઓ માટે.

કેલ્કુલેટર એ એક ઉપયોગી સાધન છે જે આપણા રોજિંદા જીવનમાં અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રે ગણતરીઓને સરળ બનાવે છે. તે સમય બચાવવા માટે ખૂબજ ઉપયોગી છે.

Leave a Comment