કેલ્ક્યુલેટરનો ગુજરાતીમાં અર્થ (Meaning of Calculator in Gujarati)

કેલ્ક્યુલેટરનો ગુજરાતીમાં અર્થ, Meaning of Calculator in Gujarati

Meaning of Calculator in Gujarati : ગણતરીઓ આપણા રોજિંદા જીવનનો એક અનિવાર્ય ભાગ છે. આપણે ખરીદી કરીએ, રસોઈ બનાવીએ, અથવા નાણાંની વ્યવસ્થા કરીએ, ગણતરીઓ આપણને દરેક ડગલે ડગલે મદદ કરે છે. પરંતુ કેટલીકવાર, જટીલ ગણતરીઓ કરવી અઘરી બની શકે છે, ત્યારે કેલ્ક્યુલેટર આપણો સાથી બને છે. કેલ્ક્યુલેટરનો ગુજરાતીમાં અર્થ (Meaning of Calculator in Gujarati) કેલ્ક્યુલેટર … Read more

કેલ્ક્યુલેટર ની શોધ કોણે કરી હતી | Who Invented Calculator in Gujarati

કેલ્ક્યુલેટરની શોધ | Who Invented Calculator?

Who Invented Calculator: કેલ્ક્યુલેટર તેમની શરૂઆતથી જ અંકગણિત કામગીરીમાં ક્રાંતિ લાવી છે. Blaise Pascal’s Pascaline થી લઈને આજના પોકેટ કેલ્ક્યુલેટર સુધી, ઈનોવેશનની સફર નોંધપાત્ર છે તો ચાલો આપણે આજે આ લેખ દ્વારા કેલ્ક્યુલેટર ની શોધ કોણે કરી હતી તે વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ. કેલ્ક્યુલેટરની શોધ | Who Invented Calculator? ફ્રેંચ ગણિતશાસ્ત્રી અને ભૌતિકશાસ્ત્રી બ્લેઈસ પાસ્કલે … Read more